เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้านการการทุจริต "อบต.เสริมขวาไม่มีนโยบานเรียกรับเงิน" เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร update(2021-05-13 06:01:05)ดู(10)ครั้ง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลเสริมขวา 12 หมู่บ้าน...
องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ลงพื้นที่ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ตำบลเสริมขวา จำนวน 12 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 update(2021-05-11 09:05:14)ดู(26)ครั้ง

ข่าวสารกิจกรรมอบต.เสริมขวา และแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVI...
ข่าวสารกิจกรรมอบต.เสริมขวาและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) update(2021-05-06 15:11:38)ดู(14)ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 0000-00-00][45]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 0000-00-00][13]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 0000-00-00][22]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 0000-00-00][20]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 0000-00-00][17]
[ 0000-00-00][9]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 2021-01-18][38]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมท้ายฝายผาตูบ บ้านแม่ผึ้ง หมู่ 5 [ 2021-01-11][36]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา [ 2021-01-11][46]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2020-12-04][69]
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 0000-00-00][21]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงาน อบต.เสริมขวา [ 2020-12-07][54]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงาน อบต.เสริมขวา [ 2020-12-07][37]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 2020-12-01][32]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 [ 2020-12-01][30]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][452]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถมดินลูกรังคอหูช้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][458]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งลุ่ม บ้านแม่ห้อม หมู่ที่ 10 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][1146]
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามถนน บ้านแม่เลียง หมู่ที่ 7 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][462]
ประกาศราคากลางงานสาธารณภัยตักดินขนทิ้ง บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][388]

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม