เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

กิจกรรม

กิจกรรม ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...
กิจกรรม ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" update(2021-08-05 03:42:48)ดู(14)ครั้ง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา update(2021-08-05 03:31:45)ดู(12)ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริห...
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา update(2021-08-04 07:48:05)ดู(13)ครั้ง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมลำเหมืองคอนกรีตเหมืองกลาง บ้านปงแพ่ง หมู่ 2 [ 0000-00-00][7]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 0000-00-00][61]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 [ 0000-00-00][29]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 0000-00-00][32]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 0000-00-00][34]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 0000-00-00][30]
[ 0000-00-00][26]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 2021-01-18][54]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมท้ายฝายผาตูบ บ้านแม่ผึ้ง หมู่ 5 [ 2021-01-11][50]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา [ 2021-01-11][73]
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์จองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 0000-00-00][5]
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 0000-00-00][24]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 0000-00-00][39]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงาน อบต.เสริมขวา [ 2020-12-07][76]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงาน อบต.เสริมขวา [ 2020-12-07][54]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 2020-12-01][52]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 [ 2020-12-01][57]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][471]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถมดินลูกรังคอหูช้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][475]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งลุ่ม บ้านแม่ห้อม หมู่ที่ 10 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][1180]

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม