เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการบริการประชาชน

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

กิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมคอฝายต้นม่วง เนื่องจากอุทกภัย โดยการถมดินลูกรังพร้อมวางกล่องเกเบี้ยน บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 [ 2022-05-02][1]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งข้างลำน้ำแม่เลียง (ข้างนานายก้อน) เนื่องจากอุทกภัย โดยการวางกล่องเกเบี้ยน บ้านแม่เลียง หมู่ที่ 7 [ 2022-05-02][1]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมคอฝายดงเนื่องจากอุทกภัย โดยการถมดินลูกรัง พร้อมวางกล่องเกเบี้ยน บ้านแม่เลียง หมู่ที่ 7 [ 2022-05-02][1]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมคอฝายเนื่องจากอุทกภัย โดยการถมดินลูกรัง บ้านแม่เลียง หมู่ที่ 7 [ 2022-05-02][1]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำพื้นที่การเกษตรเนื่องจากอุทกภัย บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 2022-05-02][1]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบลำน้ำแม่เลียง เนื่องจากอุทกภัยบ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 2022-05-02][1]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมตลิ่งข้างลำน้ำแม่เลียงเนื่องจากอุทกภัยบ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 2022-05-02][1]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการงานเคลียร์ดินสไลด์ลงไหล่ทาง เนื่องจากอุทกภัยบ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 2022-05-02][3]
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมบ่อน้ำดิบประปาหมู่บ้านเนื่องจากอุทกภัย บ้านแม่ผึ้ง หมู่ที่ 5 [ 2022-05-02][1]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 [ 2022-04-04][11]
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์จองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 0000-00-00][36]
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 0000-00-00][53]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 0000-00-00][83]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงาน อบต.เสริมขวา [ 2020-12-07][141]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงาน อบต.เสริมขวา [ 2020-12-07][94]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เลียงพัฒนา หมู่ที่ 6 [ 2020-12-01][90]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 [ 2020-12-01][108]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][512]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถมดินลูกรังคอหูช้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงประดู่ หมู่ที่ 11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][516]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองคอนกรีตทุ่งลุ่ม บ้านแม่ห้อม หมู่ที่ 10 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง [ 2017-10-30][1241]

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Email:saraban@searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP

จำนวนผู้เข้าชม