เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

Update:2019-01-10 04:49:10ชม:(548)ครั้ง
วิสัยทัศน์ เกษตรพัฒนาชาวประชามั่นคง ดำรงประชาธิปไตย ก้าวไกลเทคโนโลยี พันธกิจ พัฒนาบุคคลากรคุณภาพชีวิต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชน พัฒนาการบริหารและจัดการที่ดี

สัยทัศน์ เกษตรพัฒนาชาวประชามั่นคง ดำรงประชาธิปไตย ก้าวไกลเทคโนโลยี พันธกิจ พัฒนาบุคคลากรคุณภาพชีวิต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชน พัฒนาการบริหารและจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์

เกษตรพัฒนาชาวประชามั่นคง

ดำรงประชาธิปไตย

ก้าวไกลเทคโนโลยี

พันธกิจ

พัฒนาบุคคลากรคุณภาพชีวิต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดระเบียบชุมชน

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชน

พัฒนาการบริหารและจัดการที่ดี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-1
โดย: rid_lp

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม