เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
 
" เกษตรกรพัฒนาชาวประชามั่นคง
ดำรงประชาธิปไตย
ก้าวไกลเทคโนโลยี "
 
พันธกิจ

พัฒนาบุคลากร-คุณภาพชีวิต
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดระเบียบชุมชน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชน
พัฒนาการบริหารและจัดการที่ดี


CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม