เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการบริการประชาชน

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

​​นายอำนวย ใจลังก๋า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวานายศักดิ์เสริม  จันทร์ตา
รองนายกฯนายภาคภูมิ  นวลสม
รองนายกฯนายวรวุฒิ  สุภาจันทร์
เลขานุการนายกฯ
 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Email:saraban@searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP

จำนวนผู้เข้าชม