เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการบริการประชาชน

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ฝ่ายสภาฯ

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

​​

นายวิโรจน์  สุภาสอน
ประธานสภาฯ


นางบัวผัด ใจคำวัง
รองประธานสภาฯ


นายชาตรี  จันทร์กาวี
เลขาสภาฯ
 


นายอนันตศักดิ์  ลาดปาละ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางวิวัน  เหล่าปัญญาโชติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางสาวไฝทอง  ลาดปาละ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

 
นางศศิธร  เกษมวัฒนาชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

นายอุดม  ใจคำวัง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่3


นายนพพล  อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายอนันท์ชัย ธรรมสอน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางบานเทียน  เสริมวาสนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
 

นายประวิทย์ เขื่อนขวา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นางพรรณี  นาคมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางจรรยา  วรรณชลา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายสนธยา แพร่หลวง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายทรงอำนาจ จันทร์ตา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายผุสดี  แสนเมืองใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

นางรินธิดา  สุภาสอน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นายเพลิน  เทพก๋อง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นายพิรมณ์  เทพก๋อง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10


นายเรวัฒน์  ใจคำฟู
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10


นายโชคชัย  บัวชุม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11


นายดนัย  ภูสด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12


นายธวัช ศรีจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Email:saraban@searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP

จำนวนผู้เข้าชม