เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการบริการประชาชน

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

สำนักปลัด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา

​​

นายเกศโกมล  จารุทรรศน์ 
ปลัด อบต. เสริมขวานายเทพ  เชียงแก้ว 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต
 

นายกฤษชภูมิ ไชยชุมพล
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

 

 
นางสาววันวิสา  วัฒโล
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฎิบัติการ


นางปาจรีย์  ปิงแก้ว 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นางสาวชุลีพร สดสุภา 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางอัญญ์ชิสา  ใจแวน 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 


จ.ส.อ. อดุลย์  อุดสร้อย  
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนายวันชัย  นวลสม 
พนักงานขับรถดับเพลิง


 
ผู้ช่วยสาธารณสุข


นายอนุสิทธิ์  ลาดปาละ 
ผู้ช่วยธุรการ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Email:saraban@searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP

จำนวนผู้เข้าชม