เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการบริการประชาชน

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
 นางทองคำ  เรือนใจ 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไผ่


นางเครือปิง  วรรณสาร 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงป่าป๋อ


นางสาวกัญญา พะกะจาง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงแพ่ง


นางสาวลั่นทมย์ สีจันทร์
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงแล้ง

 

นางพิกุล มะลิทา
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงหัวทุ่ง

นางมาลี คำเครือ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปงหัวทุ่งนางบุญนัด ปาละมี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เลียง

 


นางแสงเดือน ใจคำวัง
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เลียง


นางสาวจันทร์ฉาย หล้า
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เลียงพัฒนา

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Email:saraban@searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP

จำนวนผู้เข้าชม