เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
OTOP
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการบริการประชาชน

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ข้อมูลประชากร

 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา  203.80  ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา  7,105   คน

ชาย   3,643  คน

หญิง  3,462  คน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  12  หมู่

หมู่ที่  1  บ้านปงหลวง                   265  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       647  คน

หมู่ที่  2  บ้านปงแพ่ง                    196  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       439  คน

หมู่ที่  3  บ้านปงป่าป๋อ                   306  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       884  คน

หมู่ที่  4  บ้านทุ่งไผ่                       162  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       475  คน

หมู่ที่  5  บ้านแม่ผึ้ง                      259  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       705  คน

หมู่ที่  6  บ้านแม่เลียงพัฒนา      179  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       523  คน

หมู่ที่  7  บ้านแม่เลียง                   281  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       897  คน

หมู่ที่  8  บ้านปงหัวทุ่ง                   216  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       614  คน

หมู่ที่  9  บ้านปงแล้ง                     141  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       493  คน

หมู่ที่ 10 บ้านแม่ห้อม                     74   ครัวเรือน         จำนวนประชากร       212  คน

หมู่ที่ 11 บ้านปงประดู่                   225  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       734  คน

หมู่ที่ 12 บ้านห้วยหลวง                 142  ครัวเรือน         จำนวนประชากร       441  คน

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Email:saraban@searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

MAP

จำนวนผู้เข้าชม