เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อตำบลเสริมขวา

ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อตำบลเสริมขวา หมู่ที่ 2 ตำบลเสริมขวา  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  มีสมาชิกทั้งหมด 15 ราย โคเนื้อประมาณ 300 ตัว ส่วนใหญ่เป็นโคลูกผสม พื้นเมือง บราห์มัน ชาโลเล่ห์  มีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ที่ดี ทำวัคซีนประจำปี การผสมเทียม การจัดการอาหารข้นและอาหารหยาบ มีแปลงหญ้าอาหารสัตว์ พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ หญ้าเนเปียรืปากช่อง 1 หญ้ารูซี่เป็นต้น สามารถเป็นต้นแบบและศึกษาดูงานได้

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม