เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านแม่ผึ้ง

บ้านแม่ผึ้งมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการคัดแยกประเภทขยะ  ขยะอินทรีย์นำไปทำปุ๋ยหมักในเสวียนไม้ไผ่ ท่อวงบ่อซีเมนต์ ทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตร  มีจุดทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน โดยอบต.เสริมขวาเป็นผู้รวบรวมนำไปกำจัด  จากทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะทำให้ปริมาณขยะปลายทางที่นำไปทิ้งบ่อฝังกลบลดลงร้อยละ 50

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม