เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับแก้ไข)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา ที่ 143/2561 เรื่องอนุมัติให้เดินทางไปราชการ โดยจัดส่งนาย ปริญญา  แผ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร งานโยธา และสิ่งแวดล้อมกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9 ในวันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเวียงลคิร์ด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม