เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ศูนย์การเรียนรู้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตำบลเสริมขวา

ศูนยืการเรียนรู้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตำบลเสริมขวา  มีพื้นที่ตำเนินโครงการครอบคลุม 11 หมู่บ้าน  245 ครัวเรือน พื้นที่ 580 ได้รับสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ชนิดต่างจำนวน 130,460 กล้า  ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำีิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวาร่วมกับหน่วยป่าไม้อำเภอเสริมงาม ป่าไม้จัหวัดลำปาง กรมป่าไม้

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม