เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงแพ่ง

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงแพ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน เปิดสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ ๒ปี ถึง ๔ ปี และมีการยุบรวมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงป่าป๋อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงแล้ง โดยมีเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนจากบ้านปงแพ่ง บ้านปงประดู่ บ้านปงแล้ง บ้านปงหลวง บ้านปงหัวทุ่ง บ้านปงป่าป๋อ บ้านทุ่งไผ่ บ้านห้วยหลวง บ้านแม่ห้อม

ปัจจุบันมีครู จำนวน ๒ คน ผู้ดูแลเด็กจำนวน ๒ คน 

                                                               

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม