เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เลียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เลียง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ ๒ ปี ถึง ๔ ปี มีการยุบรวมศูนย์มากจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ผึ้ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เลียงพัฒนา โดยมีเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนจากบ้านแม่ผึ้ง บ้านแม่เลียง บ้านแม่เลียงพัฒนา

ปัจจุบันมีครู ๑ คน ผู้ดูแลเด็ก ๓ คน

                                                                                  

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม