เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมภาพตัดต่อเด็กหญิง/ชาย

                           

                                                                          สื่อเกมภาพตัดต่อเด็กหญิง/ชาย

          จุดประสงค์

                  1.เพื่อให้เด็กได้เล่นเกมภาพตัดต่อเด็กหญิง-ชาย

                  2.เพื่อฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา-ฝึกการคิด

          การใช้สื่อจัดประสบการณ์

                      เกมการศึกษา

           ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                 1.ด้านร่างกาย     ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

                 2.ด้านอารมรณ์/จิตใจ  เกิดความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม

                 3.ด้านสังคม    ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                4.ด้านสติปัญญา   ได้ฝึกคิด

         วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

          ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง  ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 089-5544204

          ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม