เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อปฏิทินอาชีพ

                                                    

                                                                                    สื่อปฏิทินอาชีพ

              วัตถุประสงค์ในการผลิตสื่อ

                          1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อาชีพต่างๆจากรูปภาพ

                          2. เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้จากสื่อ

             ประกอบการจัดประสบการณ์

                         1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องอาชีพในฝัน

                         2.กิจกรรมเสรี เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

             ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                        1. ด้านร่างกาย  ฝึกกล้ามเนื้อมือในการพลิกสื่อแต่ละหน้า

                        2. ด้านอารมณ์/จิตใจ   เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เรียนกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข

                        3. ด้านสังคม     การรอคอย การเรียนรู้เป็นกลุ่ม

                       4. ด้านสติปัญญา   รู้จักอาชีพต่างๆ

            วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนกันยายน พ.ศ.2561

            ผู้จัดทำ :   1.นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู    โทรศัพท์  091-5604886

                              2. นางสาวพิกุล  มะลิทา      ตำแหน่ง ครู     โทรศัพท์  093-2531159

                              3. นางทองคำ    เรือนใจ      ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  โทรศัพท์  081-0281364

            ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม