เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ป๊อปอัพวงกลม บุคคลในครอบครัว

                                  

                                                                             สื่อป๊อบอัพวงกลม บุคคลในครอบครัว

          วัตถุประสงค์

                     1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องบุคคลในครอบครัว

                     2.เพื่อฝึกทักษะทางภาษา การอ่านศัพท์ การออกเสียง

                     3. เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกมีการซักถามจากการใช้สื่อ

          ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                    1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องบุคคลในครอบครัว

                    2.กิจกรรมเสรี เด็กได้เรียนรู้จากตนเองจากการดูรูปภาพ

          ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                   1.ด้านร่างกาย  ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ

                   2.ด้านอารมณ์/จิตใจ  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม

                   3.ด้านสังคม ช่วยประบตัวทางสังคม เอื้อเฟื้อ รอคอย

                   4.ด้านสติปัญญา สังเกตเปรียบเทียบ รู้จักการแก้ปัญหา 

         วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

          ผู้จัดทำ :    1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู  โทรศัพท์ 091-5604886

                            2. นางสาวพิกุล  มะลิทา      ตำแหน่ง ครู   โทรศัพท์ 093-2531159

                            3. นางทองคำ  เรือนใจ        ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

          ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นติดต่อผู้จัดทำ

 

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม