เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:ตัวหนีบจับคู่ภาพกับตัวเลข

                                

                                                                              สื่อ ตัวหนีบจับคู่ภาพกับตัวเลข

                จุดประสงค์

                           1.เพื่อให้เด็กได้รู้ค่าของจำนวน 0-5

                           2.เพื่อให้เด็กได้สังเกตเปรียบเทียบ

                           3.เพื่อฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือจากการบีบตัวหนีบ

                ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                          1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์จำนวนนับ 0-5

                          2.กิจกรรมเกมการศึกษาจับคู่ภาพตัวเลข

               ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                         1.ด้านร่างกาย  ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือ

                         2.ด้านอารมณ์/จิตใจ  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม

                         3.ด้านสังคม  ช่วยปรับตัวทางสังคม การเล่นเป็นกลุ่ม

                         4.ด้านสติปัญญา  ได้สังเกตเปรียบเทียบ รู้จักแก้ปัญหา

              วันเดือนปีที่จัดทำ : เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

              ผู้จัดทำ :  1. นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 091-5604886

                               2.นางสาวพิกุล  มะลิทา  ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 093-2531159

                               3.นางทองคำ  เรือนใจ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โทรศัพท์ 081-0281364

              ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม