เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมภาพตัดต่อการเวียนเทียน

                                 

                                                                            สื่อเกมภาพตัดต่อการเวียนทียน

               จุดประสงค์ 

                        1.เพื่อให้เด็กได้เกมภาพต่อการเวียนเทียน

                        2.เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสังเกต

                        3.เพื่อมีกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม

               ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                       1.กิจกรรมเกมการศึกษา

                       2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                       1.ด้านร่างกาย  ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ

                       2.ด้านอารมณ์/จิตใจ  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

                       3.ด้านสังคม ได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม

                      4.ด้านสติปัญญา ได้ฝึกสังเกต

                วันเดือนปีที่จัดทำ  : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

                 ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง  ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 089-5544204

                ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม