เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมตกปลา

                             

                                                                                      สื่อเกมตกปลา

            จุดประสงค์

                    1.เพื่อให้เด็กได้เล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม และได้ฝึกการรอคอย

                    2.เพื่อฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

            ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                    1.กิจกรรมเกมการศึกษา

                    2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

             ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                    1.ด้านร่างกาย   ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

                    2.ด้านอารมณ์/จิตใจ  ได้ฝึกรอคอย 

                    3.ด้านสังคม  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                    4.ด้านสติปัญญา ได้ฝึกสังเกตเปรียบเทียบ

            วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่ 4-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

            ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง  ตำแหน่งครู โทรศัพท์ 089-554204

            ข้อเสนอแนะ :  สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม