เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อจับคู่ภาพเหมือน หู ตา จมูก

                                                             

                                                                           สื่อจับคู่ภาพเหมือน/หู ตา จมูก

               จุดประสงค์

                      1. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสังเกตและจับคู่ภาพที่ถูกต้อง

                      2.เพื่อให้เด็กได้รู้จักอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

                      3.เพื่อให้เด็กได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนได้ถูกต้อง

               ใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์

                       1.เกมการศึกษา

                       2.เสริมประสบการณ์

                 ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                        1.ด้านร่างกาย  ได้ใช้กล้ามเนื้อมือ

                        2.ด้านอารมณ์/จิตใจ  ได้รับความเพลิดเพลิน

                        3.ด้านสังคม  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                        4.ด้านสติปัญญา  ได้สังเกตและจับคู่ภาพที่ถูกต้อง รู้จักอวัยวะต่างๆ

                วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่ 11-15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

                ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 089-5544204

                ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม