เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อแยกสีลูกบอล

                          

                                                                                          สื่อ เกมแยกสีลูกบอล

                 จุดประสงค์

                         1.เพื่อให้เด็กได้เล่นเกมแยกสีลูกบอลได้ทุกคน

                         2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สีต่างๆ

                         3.เพื่อฝึกความระเบียบวินัย และรู้จักการรอคอยก่อนหลัง

                 ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                         1.กิจกรรมกลางแจ้ง

                         2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                         1.ด้านร่างกาย  ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและได้ลุกเดินเพื่อทำกิจกรรม

                         2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนาน

                        3.ด้านสังคม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                        4.ด้านสติปัญญา  วิเคราะห์ จำแนกสีได้

                วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ.2561

                ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 089-5544204

                ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม