เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมกระโดดข้ามช่อง

                                           

                                                                                          สื่อเกมกระโดดข้ามช่อง

               จุดประสงค์

                        1.เพื่อให้เด็กได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ให้แข็งแรง

                        2.เพื่อฝึกการทรงตัว การรอคอยตามลำดับ

                        3.เพื่อให้เด็กสามารถเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างสนุกสนาน

                ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                       1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                       2.กิจกรรมกลางแจ้ง

                ประโยชน์ของการใช้สื่อ

                        1.ด้านร่างกาย  ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง ฝึกการทรงตัว

                        2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เล่นร่วมกันอย่างสนุกสนาน

                        3.ด้านสังคม  เล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม

                       4.ด้านสติปัญญา  ได้ฝึกลำดับความคิด

               วันเดือนปีที่จัดทำ  : วันที่ 25-29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

                ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 089-5544204

                ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม