เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้

                                   

                                                                                           สื่อเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้

                     จุดประสงค์

                              1.เพื่อให้เด็กได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนของใช้ได้ถูกต้อง

                              2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ของมีคมได้อย่างปลอดภัย

                     ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                              1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                              2.กิจกรรมเกมการศึกษา

                     ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                              1.ด้านร่างกาย  ได้ใช้กล้ามเนื้อมือ

                              2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนาน

                              3.ด้านสังคม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                              4.ด้านสติปัญญา  ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์มีคมได้อย่างปลอดภัย

                    วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่ 2-6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

                    ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 089-5544204

                    ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม