เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อสัมพัสทัังห้า

                                   

                                                                                                สื่อสัมผัสทั้งห้า

               จุดประสงค์

                        1.เพื่อให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพกับคำได้

                        2.เพื่อใช้เด็กได้รู้จักประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย

                        3.เพื่อฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

              ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                       1.กิจกรรมเกมการศึกษา

                       2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

               ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                       1.ด้านร่างกาย ได้ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

                       2.ด้านอารมรณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

                       3.ด้านสังคม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                      4.ด้านสติปัญญา ได้รู้จักประโยชน์จากการเรียนรู้ในกิจกรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้

               วันเดือนปีที่จัดทำ  : วันที่ 9-13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

               ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง  ตำแหน่ง ครู   โทรศัพท์ 089-5544204

               ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม