เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมภาพตัดต่อการฟังเทศน์

                                     

                                                                                   สื่อเกมภาพตัดต่อการฟังเทศน์

                 จุดประสงค์

                            1.เพื่อให้เด็กได้ฝึกเล่นเกมภาพตัดต่อได้

                            2.เพื่อฝึกการจำแนกและเปรียบเทียบ

                  ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                            กิจกรรมเกมการศึกษา

                   ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                           1.ด้านร่างกาย  ได้ใช้กล้ามเนื้อมือ

                           2.ด้านอารมณ์/จิตใจ  สนุกสนานเพลิดเพลิน

                          3.ด้านสังคม  ได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม

                          4.ด้านสติปัญญา  จำแนกและเปรียบเทียบ

                   วันเดือนปีที่ผลิต : วันที่ 23-27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

                   ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่งครู โทรศัพท์ 089-5544204

                   ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆกรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม