เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมต่อครึ่งภาพหนูรักแม่

                                           

                                                                                           สื่อเกมต่อครึ่งภาพหนูรักแม่

                  จุดประสงค์

                              เพื่อให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนได้

                   การใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์

                              1.กิจกรรมเกมการศึกษา

                              2.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                    ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                             1.ด้านร่างกาย  ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ

                             2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

                             3.ด้านสังคม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                             4.ด้านสติปัญญา ได้ใช้ความคิด แก้ไขปัญหา เหตุผล

                   วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่ 14-17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

                   ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 089-5544204

                   ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม