เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมโยงเส้นต่อครึ่งภาพ

                                   

                                                                                   สื่อเกมโยงเส้นต่อครึ่งภาพ

              จุดประสงค์   

                          1. เพื่อให้เด็กได้เล่นเกมโยงเส้นต่อครึ่งภาพได้

                          2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสังเกต

                          3.ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

              ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                           1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                           2.กิจกรรมเกมการศึกษา

              ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                           1.ด้านร่างกาย ได้ใช้กล้ามเนื้อมือ

                           2. ด้านอารมณ์/จิตใจ   เกิดความสนุกสนาน

                           3.ด้านสังคม  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                           4. ด้านสติปัญญา ได้ฝึกการสังเกต

               วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่ 3-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

               ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง  ตำแหน่งครู  โทรศัพท์ 089-5544204

               ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม