เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อเกมจับคู่สีตามวัน

                                 

สื่อเกมจับคู่สีตามวัน 

                    จุดประสงค์

                              1.เพื่อให้เด็กเล่นเกมจับคู่สีได้ถูกต้อง

                              2.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสีและจับคู่ได้

                    ใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์

                              1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                              2.กิจกรรมเกมการศึกษา

                     ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                              1.ด้านร่างกาย ได้ใช้กล้ามเนื้อมือ

                              2.ด้านอารมณ์/จิตใจ เกิดความสนุกสนาน

                              3.ด้านสังคม ได้ร่วมกันทำกิจกรรม

                              4. ด้านสติปัญญา ได้คิดวิเคราะห์

                      วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่ 10-14 เดือนกันายน พ.ศ.2561

                      ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง  ตำแหน่ง ครู    โทรศัพท์  089-5544204

                      ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม