เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดแหล่งเรียนรู้:สื่อลูกกลิ่งฝาโดม

                                        

                                                                                                 สื่อลูกกลิ้งฝาโดม

                จุดประสงค์

                             1. เพื่อให้เด็กได้ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา

                             2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการรอคอย ตามลำดับก่อนและหลัง

                             3.เพื่อให้เด็กได้เล่มกันเป็นกลุ่ม

                 ใช้ประกอบการจัดประสบการณ์

                             1.กิจกรรมเกมการศึกษา

                             2.กิจกรรมเสรี

                  ประโยชน์จากการใช้สื่อ

                            1.ด้านร่างกาย  ประสาทสัมผัสมือกับตา

                            2. ด้านอารมรณ์/จิตใจ ได้ฝึกความอดทน รอคอย

                            3.ด้านสังคม ได้เล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม

                            4. ด้านสติปัญญา  -

                   วันเดือนปีที่จัดทำ : วันที่17-21 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

                    ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่งครู   โทรศัพท์ 089 - 5544204

                    ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำหรือข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม