เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : ตัวหนีบจับคู่เหมือนผัก

                                                               

                                                  

                                                            ชื่อสื่อ ตัวหนีบจับคู่เหมือนผัก

               

                 จุดประสงค์ 

                             1.เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้รู้จักการสังเกต การแก้ปัญหาในการเล่น

                             2.เพื่อให้เด็กได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

                             3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการบังคับตัวเอง

                ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

                            1.ร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อมือในกรหนีบตัวหนีบ

                            2. อารมณ์ เด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

                            3. สังคม ฝึกให้มีคุณธรรมต่างๆ การรอคอย การมีน้ำใจ

                            4. สติปัญญา ช่วยพัฒนาด้านการรับรู้ การคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

                 วิธีการใช้สื่อ

                           ให้เด็กจับคู่ภาพที่เหมือนกัน โดยใช้ตัวหนีบ หนีบรูปที่เหมือนกัน

                  วัน เดือน ปีที่จัดทำ : 23-24 พฤศจิกายน 2562

                  ผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  ใจคำวัง  ตำแหน่งครู โทร.091-5604886

                  ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลเพิ่มเติมกระณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม