เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : สื่อตัวหนีบจับคู่ภาพเหมือนแมลง

                                                                      

                                                            

                                                                    ตัวหนีบจับคู่ภาพเหมือนแมลง

                 จุดประสงค์

                         1.เพื่อได้เรียนรู้จักชื่อแมลง

                         2. เพื่อส่งเสริมประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

                         3.เพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลและการตัดสินใจแก้ปัญหา

                 ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

                         1.ร่างกายพัฒนากล้ามเนื้อมือในการหนีบตัวหนีบ

                         2.อารมณ์ เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

                        3.สังคม ฝึกคุณธรรมต่างๆ ความรับผิดชอบระเบียบวินัย

                        4.สติปัญญา ส่งเสริมการสังเกต การใช้เหตุผลตัดสินใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน

                 วิธีการใช้สื่อ

                          ให้เด็กจัลคู่ภาพแมลงที่เหมือนกันโดยใช้ตัวหนีบ หนีบภาพที่เหมือนกัน

                วันเดือนปีที่จัดทำ : 16 พฤศจิกายน 2562 

                ผู้จัดทำ  นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์ ตำแหน่ง ครู โทร.091-5604886

                ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม