เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : กระดานแม่เหล็กเรียงลำดับภาพต้นไม้

                                                                      

                                                                 ชื่อสื่อ กระดานแม่เหล็กเรียงลำดับภาพต้นไม้

           จุดประสงค์

                  1.1 เพื่อ เด็กได้เรียนรู้เรื่องขนาดเล็ก - ใหญ่ ,ใหญ่ - เล็ก ,การเรียงลำดับ

                  1.2 เพื่อ เด็กเกิดทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ

                  1.3 เพื่อ พัฒนากล้ามเนื้อมือ และสายตา

          ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

                  1.ร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การหยิบจับ

                  2. อารมณ์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการปฏิบัติกิจกรรม

                  3. สังคม เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การทำงานร่วมกัน

                  4. สติปัญญา ได้เรียนรู้การเรียงลำดับ ขนาด เล็ก - ใหญ่

           วิธีการใช้สื่อ

                    นำรูปภาพต้นไม้มาเรียงลำดับกันจากเล็กไปใหญ่,ใหญ่ไปเล็ก โดยนำมาติดในกระดานแม่เหล็กตามแบบ

            วันเดือนปีที่จัดทำ : 10 พฤศจิกายน 2562 

            ผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์ ตำแหน่ง ครู โทร.091-5604886

            ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม