เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : เมจิกบล็อก รูปสัตว์

             

            จุดประสงค์  

                   1.1 เพื่อ เด็กได้เรียนรู้สัตว์ต่างๆ จากรูปภาพ

                   1.2 เพื่อ พัฒนาทางด้านภาษา ฝึกการอ่านออกเสียง

                   1.3 เพื่อ ฝึกกล้ามเนื้อมือในการพลิกกล่องไปมา

           ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

                   1. ร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อมือในการพลิกกล่องไปมา

                   2. อารมรณ์ เกิดความสนุกสนาน

                   3. สังคม เด็กเรียนรู้ร่วมเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

                   4. สติปัญญา เด็กได้เรียนรู้สัตว์ต่างๆ พร้อมคำศัพท์อ่านออกเสียง

            วิธีการใช้สื่อ

                   เด็ก ๆ ดูรูปภาพจากกล่องใตแต่ละด้าน และอ่านคำศัพท์ตามครู พลิกกล่องไป - มา ในแต่ละด้านแล้วอ่านคำศัพท์ตามรูปภาพ

            วันเดือนปี ทีจัดทำ : 2-3 พฤศจิกายน 2562

             ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู โทร.091-5604886

            ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

  

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม