เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : จับคู่ภาพสีที่เหมือนกัน

                                                          

     จุดประสงค์

           1.1 เพื่อ เด็กได้พัฒนาทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เรียนรู้เรื่องสี

           1.2 เพื่อ ฝึกด้านภาษาอังกฤษจากการอ่านคำศัพท์

           1.3 เพื่อ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์มือกับตา

     ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

            1. ร่างกาย กล้ามเนื้อมือกับตาประสานสัมพันธ์ กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงขึ้นจากการหยิบจับ

            2. อารมณ์ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่น

            3. สังคม เกิดการรอคอย ลำดับก่อนหลัง การทำงาน

            4. สติปัญญา ได้เรียนรู้เรื่องสี ฝึกทักษะด้านภาษา การสังเกตเปรียบเทียบ
     วิธีการใช้สื่อ 

            นำป้ายคำศัพท์ชื่อของสีที่เป็นภาษาอังกฤษ มาวางจับคู่กันให้สีตรงกัน แล้วอ่านคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     วันเดือนปีที่จัดทำ : 12 มกราคม 2563

      ผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู โทร . 091-5604886

      ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม