เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : ป๊อบอัพบอลรูปยานพาหนะ

                                                                         

                                                                             ชื่อสื่อ ป๊อบอัพบอลรูปยานพาหนะ

              จุดประสงค์

                   1.1 เพื่อให้เด็กรู้จักยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

                   1.2 ให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านภาษาจากการอ่านชื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ

                   1.3 ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก กล้าพูด ซักถาม จากการดูรูปภาพ

             ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

                    1. ร่างกาย กล้ามเนื้อมือได้พัฒนาให้แข็งแรง จากการพลิกลูกบอลไปมา

                    2. อารมณ์ เกิดความสนุกสนานตื่นเต้น เพลิดเพลิน

                    3. สังคม การเล่นและทำงานร่วมกัน เรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีสุข

                    4. สติปัญญา ได้เรียนรู้จักรยานต่างๆ การฝึกทักษะด้านภาษา การอ่านออกเสียง

              วิธีการใช้สื่อ 

                    ดูรูปภาพแล้วอ่านคำศัพท์ในแต่ละด้านของลูกบอล

               วันเดือนปีที่จัดทำ : 4-5 มกราคม 2563 

               ผู้จัดทำ :  นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่ง ครู  โทร. 091-5604886

               ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม