เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้: ภาพตัดต่อเด็กชุดไทยถือธงชาติ

                                                                              

                                                                               ชื่อสื่อ  ภาพตัดต่อเด็กไทยชุดถือธงชาติ

         จุดประสงค์

                1.เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ ฝึกกระบวนการคิด

                2.เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้

                3.เพื่อส่งเสริมประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

         ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

               1. ร่างกาย มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

               2. อารมณ์ เด็กมีสมาธิ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

               3. สังคม เด็กรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน การรอคอย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้อภัย

               4. สติปัญญา ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ ฝึกกระบวนการคิดการสังเกตเปรียบเทียบ

        วิธีการใช้สื่อ

               นำชิ้นส่วนของภาพมาต่อกันให้ถูกต้องเป็นรูปภาพที่สมบูรณ์

         วันเดือนปีที่จัดทำ : 14 ธันวาคม 2562

         ผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่งครู โทร.091-5604886

         ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม