เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : เกมจับคู่ภาพเหมือน

 

                                                           ชื่อสื่อ เกมจับคู่ภาพเหมือน

    จุดประสงค์  

         1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อม

         2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเล่นและเรียนรู้ที่จะเล่นจากวิธีการเล่น

         3.เพื่อส่งเสริมการสังเกต เปรียบเทียบ จากรูปภาพ

    ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

        1.ร่างกาย ได้พัฒนากล้ามเนื้อ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

        2. อารมณ์ เด็กมีสมาธิและความมุ่งมั่น เกิดความเพลิดเพลินร่าเริงแจ่มใส

        3. สังคม เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและสิ่งแวดล้อม

        4. สติปัญญา ได้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ การสังเกต เปรียบเทียบ

   วิธีการใช้สื่อ

        ให้เด็กได้ดูรูปภาพที่เหมือนกันแล้วนำมาจับคู่

    วันเดือนปีที่จัดทำ : 7 ธันวาคม 2563  

     ผู้จัดทำ : นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์  ตำแหน่งครู  โทร. 091-5604886

    ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

    

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม