เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการแหล่งเรียนรู้ : เกมเรียงลำดับเล็กไปหาใหญ่

                                 ชื่อสื่อ เกมเรียงลำดับเล็กไปหาใหญ่

       จุดประสงค์

             1.เพื่อ ให้เด็กได้เล่นเกมเรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่

             2. เพื่อ ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต และเปรียบเทียบเลกไปหาใหญ่

      การใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์

             กิจกรรมเกมการศึกษา

      ประโยชน์ที่เด็กที่ได้รับ

             1.เด็กได้รู้จักสิ่งทีชีวิต และเล่นเกมเรียงลำดับเล็กไปหาใหญ่ได้

             2.เด็กรู้จักการสังเกต จำแนกเปรียบเทียบ เล็กใหญ่ได้

      วันเดือนปีที่จัดทำ  : 28 พฤศจิกายน 2563

      ผู้จัดทำ : นางแสงเดือน  ใจคำวัง  ตำแหน่ง ครู โทร. 089-5544204

      ข้อเสนอแนะ : สนใจวิธีการจัดทำหรือข้อมูลอื่น ๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม