เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

หารจัดการหน่วยเรียนรู้ : เกมร้อยเชือก ก.ไก่

                                     

 

ชื่อสื่อ เกมร้อยเชือก ก.ไก่

จุดประสงค์ 

              1.1 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พยัญชนะ ก.ไก่

              1.2 ให้เด็กได้ฝึกร้อยเชือกตามตัวอักษร

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

              1. ร่างกาย เด็กมีพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการฝึกร้อยเชือก

              2. อารมณ์ เกิดความสุขสนุกสนานเมื่อตนเองทำได้

              3.สังคม เด็กได้เล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการรอคอย

             4. สติปัญญา รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

วิธีการใช้สื่อ 

               นำเชือกมาร้อยตามรูบนตัวอักษร ก.ไก่

วันเดือนปีที่จัดทำ  21 มีนาคม 2564

ผู้จัดทำ  นางแสงเดือน  ใจคำวัง ตำแหน่ง ครู   โทร. 0895544204

ข้อเสนอแนะ สนใจวิธีการจัดทำ หรือข้อมูลอื่นๆ  ติดต่อผู้จัดทำ

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม