เมนูหลัก
ข่าวสารกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวต้อนรับหน้าเว็บ
แหล่งท่องเที่ยว
 

รวมลิงค์น่าสนใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ : ป้ายนิเทศน์

                                            

ชื่อสื่อ  ป้ายนิเทศน์

จุดประสงค์

             1.เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้เร็วขึ้น

             2. เพื่อเร้าความสนใจของเด็กให้เกิดการเรียนรู้

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

            1.อารมณ์ เกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น สนุกสนานในการเรียน

            2.สังคม การเรียนรู้ร่วมกัน การสนทนา การโต้ตอบ

            3.สติปัญญา ได้เรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่เรียน 

วิธีการใช้สื่อ 

           ครูและเด็กสนทนาในเนื้อหาร่วมกัน และให้เด็กดูภาพประกอบ จะทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้เร็วขึ้น

วันเดือนปีที่จัดทำ  14 พฤศจิกายน 2563

ผู้จัดทำ  นางสาวลั่นทมย์  สีจันทร์   โทร.0915604886

ข้อเสนอแนะ  สนใจวิธีทำและข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อผู้จัดทำ

 

CONTACT

องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา
ที่อยู่ 159 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
โทร 054-209588
โทรสาร. 054-209589
Website:www.searmkwa.go.th
Copy Right 2016 www.searmkwa.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

MAP

จำนวนผู้เข้าชม