ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 58.33 %
พอใจปานกลาง 39.58 %
ไม่พอใจ 0 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 96 คน