ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 59.57 %
พอใจปานกลาง 39.36 %
ไม่พอใจ 0 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 94 คน