ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 56.57 %
พอใจปานกลาง 38.38 %
ไม่พอใจ 3.03 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 99 คน